منو
مادر رنگ مشکی مات اکریلیک نیپون 1 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
 • قابل شستشو
موجودی: موجود نیست
####
رنگ قرمز مات اکریلیک نیپون 1 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
 • قابل شستشو
موجودی: موجود نیست
####
مادر رنگ سبز مات اکریلیک نیپون 1 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
 • قابل شستشو
موجودی: موجود نیست
####
مادر رنگ گل ماش مات اکریلیک نیپون 1 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
 • قابل شستشو
موجودی: موجود نیست
####
مادر رنگ قهوه ای مات اکریلیک نیپون 1 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
 • قابل شستشو
موجودی: موجود نیست
####
مادر رنگ سرمه ای مات اکریلیک نیپون 1 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
 • قابل شستشو
موجودی: موجود نیست
####
مادر رنگ زرد مات اکریلیک نیپون 1 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
 • قابل شستشو
موجودی: موجود نیست
####
رنگ سفید اکریلیک کاپارول سطوح داخلی 7 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
موجودی: موجود نیست
####
رنگ سفید اکریلیک نما نیپون 12 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
موجودی: موجود نیست
####
رنگ سفید اکریلیک نما مورسکو 15 کیلویی
 • چسبندگی بالا
 • انعطاف بالا
 • پایداری و دوام مناسب
 • پوشش دهی بالا
موجودی: موجود نیست
####
  1 (کنونی)

رنگ اکریلیک

همانطور که می دانید از رنگ ها برای زیبا سازی محیط اسفاده می شود . البته موارد مصرف دیگری برای رنگ ها وجود دارد.اما در این جا بیشتر این نوع استفاده را در نظر داریم.
رنگ ها دارای پایه روغن و پایه آب می باشند. رنگ های پایه آب برای حل شدن نیاز به آب دارند ولی رنگ های پایه روغن . نیاز به روغن دارند. رنگ اکریلیک از جمله رنگ های با پایه آب می باشد. که برای رنگ آمیزی نما و دیوارهای ساختمان می توان از آن بهره برد. رنگ های اکریلیک دارای ویژگی های مختلفی می باشند از جمله:

 • پوشش دهی بالا
 • خشک شدن سریع
 • بوی کم
 • نیازی به زیر کاری ندارد.
 • مقاوم در برابر رطوبت
 • ترک نمیخورد.
 • پایداری بالا
 • تیره تر شدن بعد از خشک شدن.
 • سازگاری با محیط زیست
 • تنوع بالای رنگ
 • اجرای آسان
تماس بگیرید : 623 10 10 9 - 021